กรมสรรพสามิต
Excise Smart Service - STA-OSS-EL
e-Excise บริการอิเล็กทรอนิกส์จุดเดียว
ประกาศ


แจ้งปิดระบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ


วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.
ถึง
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 12.00 น.


ประกาศ


แจ้งปิดระบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ


วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.
ถึง
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 12.00 น.