กรมสรรพสามิต
Excise Smart Service - STA-OSS-EL
e-Excise บริการอิเล็กทรอนิกส์จุดเดียว
ประกาศ
แจ้งปิดปรับปรุงระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ในวันพฤหัสที่ 25/02/2564 เวลา 22.00 น.
ถึงวันศุกร์ที่ 26/02/2564 เวลา 05.00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวก
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นี่
ประกาศ
แจ้งปิดปรับปรุงระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ในวันพฤหัสที่ 25/02/2564 เวลา 22.00 น.
ถึงวันศุกร์ที่ 26/02/2564 เวลา 05.00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวก